Việc đổi – nâng cấp sản phẩm sẽ được PianoChoBe áp dụng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ TRONG 14 NGÀY ĐỐI VỚI TẤT CẢ SẢN PHẨM

Chi tiết áp dụng đổi – nâng cấp:

  • Sản phẩm có giá bán niêm yết cao hơn 50% so với giá mua sản phẩm trước đó.
  • Sản phẩm Quý khách mua trước đó hợp lệ với các điều khoản bảo hành của Piano HT.
  • Chi phí di dời sản phẩm lúc chuyển đổi sẽ do Quý khách thanh toán.

Sản phẩm của Quý khách khi mua tại Công ty PianoChoBe sẽ được hoàn 100% giá phí trong 14 ngày sử dụng đầu tiên nếu:

– Không có sản phẩm tương tự thay thế.

– Lỗi kỹ thuật, không thể thay thế, sửa chữa.

– Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.

Cảm Ơn Quý Khách!